Houderij in Wâlterswâld is vogelgriep vastgesteld

Walterswald – Bij een kleinschalige houderij is donderdag vogelgriep vastgesteld.

Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding te voorkomen worden er in totaal circa 800 sierwatervogels geruimd door de Nederlandse voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Binnen de 1- kilometerzone van het bedrijf dat nu is besmet bevinden zich geen andere bedrijven. In de 3 kilometerzone ligt 1 bedrijf met pluimvee die eveneens op vogelgriep worden onderzocht door de NVWA. Verderop zoon 10 kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen elf bedrijven met pluimvee in dit gebied geld per direct vervoersverbod.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Archieffoto Willem-fotografie Facebook

error: Content is protected !!