Wederom volgelgriep in Blije 66.000 kuikens worden geruimd

In Blija (gemeente Noardeast-Fryslân provincie Friesland) is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 66.000 kuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 kilometer zone van het besmette bedrijf ligt 1 ander pluimveebedrijf waar momenteel pluimvee gehuisvest wordt. Dit bedrijf wordt gescreend en intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. Dit geldt ook voor een ander bedrijf dat in de 3 kilometer zone van het besmette bedrijf ligt. In de 3 kilometerzone liggen nog 2 andere pluimveebedrijven. Die 2 bedrijven staan leeg. In de 10 kilometer zone liggen 8 pluimveebedrijven, waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.

Vervoersverbod
Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Bron Rijksoverheid Archieffoto VeenstraMedia

error: Content is protected !!