Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Minnertsga

In Minnertsga (gemeente Waadhoeke, provincie Friesland) is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant.

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 105.000 vleeskuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen twee andere vleeskuikenbedrijven van dezelfde eigenaar, maar met gescheiden bedrijfsvoering.

Deze bedrijven zullen door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

In de 10 kilometer zone liggen nog 10 andere pluimveebedrijven waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.
Archieffoto Veenstra-Media

error: Content is protected !!