Enkele Camera’s registreren autoverkeer op De Kaden in Drachten

Drachten – De Gemeente doet verkeersonderzoek op de Kaden.

Daarvoor zijn 4 camera’s geplaatst. Gedurende een week bekijken ze de verkeersbewegingen van autoverkeer. Zo krijgen ze inzicht in routes, doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer.

Verzoek autoluw maken van de Kaden zij hebben verschillende verzoeken gekregen om dit deel van het centrum (Torenstraat-Kaden) autoluw te maken.

Verschillende ondernemers in dit gebied hebben hierom gevraagd.Ook is hier tijdens een bijeenkomst over de aanpak van de kruising Kaden-De Drift over gesproken. Na de zomerperiode spreken ze verder over een proef om de Kaden in bepaalde periodes (deels) af te sluiten. Zij bepalen dan ook wanneer. De resultaten van het verkeersonderzoek helpen ons hierbij. Bron persbericht Smallingerland foto’s Ane Sinderen en Willem Veenstra-Media

error: Content is protected !!