Meerdere auto’s en boot in beslag genomen in Friesland

Noordwolde – Vandaag zijn door de gemeenten Weststellingwerf en Heerenveen controles uitgevoerd bij vijf
bedrijven in Noordwolde, Wolvega en Heerenveen. Bij de controles waren ook de
Belastingdienst en deurwaarders betrokken. De politie gaf ondersteuning. Bij 3 van de 5
bedrijven zijn overtredingen vastgesteld waarbij een groot aantal voertuigen in beslag zijn
genomen door de Belastingdienst in verband met belastingschuld. Een boot is beslag genomen door de politie.
Al langer vermoedden de gemeenten dat de bedrijven zich niet aan de Wet milieubeheer houden. Bij een verdenking neemt de gemeente contact op met ander (overheids)instanties, om te kijken of er
meer aan de hand is.

Bij deze bedrijven waren er onder meer betalingsachterstanden en verdenking
van belastingontduiking. Daarom zijn de controles gezamenlijk uitgevoerd.
Burgemeester André van de Nadort: “Als overheidsinstanties hebben we allemaal een eigen
bevoegdheid. Door samen te werken, kunnen we heel gericht optreden tegen ondermijnende
criminaliteit. Deze bedrijven werden gebruikt om verschillende criminele activiteiten ongezien uit te
kunnen voeren. Met een integrale aanpak maken we dit soort criminaliteit eerder zichtbaar. En kunnen
we ondermijnende criminaliteit, die midden in de samenleving plaatsvindt, een halt toe roepen. Bron gemeenten Weststellingwerf. Archieffoto Veenstra-Media

error: Content is protected !!