Burgemeester Buma kondigt noodverordening af in Leeuwarden

Burgemeester Buma kondigt noodverordening af in Leeuwarden

Leeuwarden – dat er in de afgelopen dagen ernstige ongeregeldheden hebben plaatsgevonden in een aantal steden in Nederland, o.a. in verband met de genomen Covid-19 maatregelen zoals de avondklok, – dat er vandaag blijkens de bij hem binnengekomen informatie van de politie, veel informatie wordt verspreid via sociale media waarbij oproepen worden gedaan om
vanavond, ook op tijdstippen na het ingaan van de avondklok, op verschillende locaties, waaronder de Emmakade en locaties in of rond de binnenstad, in Leeuwarden te verzamelen;
dat de vrees bestaat dat deze oproepen mede tot doel hebben groepen mensen
bijeen te brengen teneinde de confrontatie met de politie aan te gaan,
vernielingen te plegen, winkels te plunderen etc.;- dat er daarnaast ook signalen zijn binnengekomen, dat groepen zich naar het centrum zullen begeven om deze groepen relschoppers tegen te houden dan wel winkeliers te beschermen;
dat er, gelet op de ervaringen in verschillende steden in Nederland in de afgelopen dagen, ernstig rekening mee moet worden gehouden dat er grote groepen relschoppers zich zullen verzamelen in of rond de binnenstad van Leeuwarden en/of de Emmakade;
en dat derhalve geconcludeerd moet worden dat er een ernstige vrees bestaat voor het ontstaan van ernstige wanordelijkheden in de gemeente Leeuwarden; dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat dit gevaar niet met reguliere middelen het hoofd kan worden geboden, en de toepassing van normale bevoegdheden ontoereikend is om de noodzakelijke maatregelen te treffen en de situatie het hoofd te kunnen bieden; – dat het ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar noodzakelijk is de hieronder genoemde voorschriften vast te stellen

bron gemeente Leeuwarden. Foto Kappers Media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!