Koning Willem alexander en koningin Maxima bezochten het Drachtster Lyceum in Drachten na Streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten op donderdag 17 september een streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân. Het Koninklijk Paar bezocht de gemeenten Opsterland, Smallingerland en Ooststellingwerf. Het streekbezoek stond in het teken van de toekomst van de provincie Fryslân, met de nadruk op duurzaamheid, de landbouwsector en de Fryske taal en cultuur.
Zuidoost-Fryslân, ook wel ‘het andere Friesland’ genoemd, kenmerkt zich door gemeenschapszin (mienskip), landbouw en een rijk geschakeerd natuurlandschap. De streek heeft echter ook te maken met ontwikkelingen als krimp, vergrijzing en klimaatverandering. Hierdoor staat de leefbaarheid van het gebied onder druk. Dit jaar is een Regio Deal gesloten tussen het Rijk en verschillende partijen in de regio om de brede welvaart en het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de streek te verbeteren.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ontmoeten tijdens het eerste gedeelte van het streekbezoek organisaties die zich inzetten voor duurzaam ondernemen en de kennisuitwisseling en samenwerking op ecologische vraagstukken. Daarnaast sprak het Koninklijk Paar met jonge agrariërs over de toekomst van de landbouw in Fryslân en de uitdagingen waar de nieuwe generatie in deze sector voor staat.
In het tweede deel van het bezoek staat de Fryske taal en cultuur centraal. Het Koninklijk Paar neemt deel aan een les Frysk op het Drachtster Lyceum en sprak met vertegenwoordigers van regionale initiatieven die de positie van het Frysk in het onderwijs en in de samenleving willen versterken. Afsluitend was er aandacht voor skûtsjesilen, het wedstrijdzeilen met historische vrachtzeilschepen, dat onlangs is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) organiseert sinds 75 jaar de jaarlijkse wedstrijden op de Friese wateren en informeert Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima over de betekenis hiervan in Zuidoost-Fryslân.
Tijdens het streekbezoek worden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen. De locaties die tijdens het bezoek werden bezocht, werden er niet vooraf aangekondigd om groepsvorming te voorkomen en anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen.

Bron RVD. Foto’s Veenstra-Media

error: Content is protected !!